سواحل خزر مواج است؛ شناگران مراقب باشند

هواشناسی مازندران روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه ای به مجریان طرح های سالمسازی دریا و مسافران و مجاوران نسبت به مواج شدن دریای خزر از بامداد فردا پنجشنبه یازدهم خرداد هشدار داد .

Powered by WPeMatico